A Komáromi Klapka György Múzeum kiadványai

A kiadványok megvásárolhatóak a Komáromi Klapka György Múzeumban.

Szerző(k)

Cím

Ára

Borhy László - Számadó Emese

A Szőny Vásártéri freskólelet.

Komárom, 1995

Elfogyott

Borhy László – Számadó Emese (szerk.)

Válogatás a Szőny-Vásártéri ásatás leleteiből.

MCMXCII-MCMXCV.

Komárom, 1996

Elfogyott

Borhy László – Számadó Emese (szerk.)

Brigetio kincsei.

Komárom, 1999

Elfogyott

Számadó Emese

40 éves a komáromi Klapka György Múzeum.

Komárom, 2005

Elfogyott

Számadó Emese

Új-Szőnytől Komáromig. A komáromi ipar, iparosok, kereskedők és vendéglősök története, 1896-1951. Komárom, 2006 és 2014

500 Ft

Számadó Emese - Herczeg Renáta -Turi Zsolt

Komárom és településrészeinek története.

Komárom, 2007

500 Ft

Számadó Emese – Turi Zsolt

Komárom 1938-1945 - A Felvidék visszacsatolása és komáromi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében. 

Komárom, 2008 és 2011

1000 Ft

Horsa Istvánné

Hétköznapi áhítat. A felvidékiek nép vallásossága. Komárom, 2008

Elfogyott

Számadó Emese

VillámcsapásZsolt Béla és a 20. század eleji Komárom. Komárom, 2009

500 Ft

Számadó Emese

"Retirálj, retirálj, Komáromig meg se állj" - 200 éves a komáromi erődrendszer. 

Komárom, 2009

Elfogyott

Számadó Emese - Rédli Margit

Révkönyv - Komárom 2010.

Komárom, 2010

2500 Ft

Számadó Emese

A Közel-Kelet festő-restaurátora Rafael Viktor Győző élete. Komárom 2010

500 Ft

Számadó Emese - Turi Zsolt

A komáromi vasútvonalak története.

Komárom, 2010

Elfogyott

Számadó Emese - Turi Zsolt

A komáromi pénzügyőrség és vámőrség története. Komárom, 2011

Elfogyott

Számadó Emese

A Klapka György Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye.

Komárom, 2011

500 Ft

Számadó Emese - Turi Zsolt

A komáromi tűzrendőrség története.

Komárom, 2012

1000 Ft

Számadó Emese - Fehér Tamás - Herczeg Renáta – Rabi Lenke –

Turi Zsolt

A 100 éve épült barokk álom –

A szőnyi Solymosy-Gyürky kastély története.

Komárom, 2013

Elfogyott

Számadó Emese

„Úgy rémlett, hogy a föld nagy gyomra fölmordult.” Természeti katasztrófák Komáromban.

Komárom, 2013

500 Ft

Számadó Emese – Bársony János – Daróczi Ágnes – Fehér Tamás – Macher Péter – Pokornyi Gábor – Rabi lenke

„Ezt a hazát tehát elvesztettem.”

A Holokauszt komáromi eseményei.

Komárom, 2014

2500 FT

Számadó Emese – Turi Zsolt

Békesség veletek!

A katolikus egyház története Komáromban.

Komárom, 2015

2000 Ft

Számadó Emese

A komáromi Klapka György Múzeum ötödik évtizede. Komárom, 2015

Elfogyott

Számadó Emese-Rabi Lenke - Turi Zsolt - Oláh Kálmán - Bálint Ferenc

Komárom - Helytörténet a kezdetektől napjainkig. Komárom, 2016

Elfogyott

Számadó Emese – Pokornyi Gábor –

Turi Zsolt - Válint Zoltán –

Bálint Ferenc- Udvardy Péter

Komárom 1956.

Komárom, 2016.

2500 Ft

Kiss Vendel (szerk.)

Komárom az 1848-49-es szabadságharcban. Tanulmánykötet.

Komárom 2016

1500 Ft

Számadó Emese – Turi Zsolt – Fritz Beke Éva – Galo Vilmos – Körtvélyesi Piroska – Mészáros Sándor –

Bathó Béla

„Soli Deo gloria.”

A protestáns egyházak története Komáromban,

a Duna két partján.

Komárom, 2017

Elfogyott

Számadó Emese – Bálint Ferenc – Turi Zsolt – Pokornyi Gábor

Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok az első világháborúban.

Komárom, 2018

2500 Ft

Számadó Emese

Rauscher György, az új tárgyiasság és a

gáláns világ festője.

Komárom, 2019

1000 Ft

Hermann Róbert

Komáromi csataképek 1848/1849.

Komárom, 2019

5000 Ft

Borhy László (szerk.)

Római kori falfestészet Pannoniában.

Nemzetközi konferencia kötete.

Komárom, 2000

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 1.)

Elfogyott

Borhy László – Bartus Dávid –

Fényes Gabriella – Miklósity Szőke Mihály – Pásztókai Szeőke Judit – Számadó Emese

Róma kori csontfaraványok és modern hamisítványok. Csonfaragóművészet Brigetióban.

Komárom, 2001.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 2.)

1000 Ft

Borhy László – Harsányi Eszter – Kovács Loránd Olivér - Kurovszky Zsófia – Magyar Myrtill – Annette Paetz Gen. Schieck – Pászókai Szeőke Judit – Számadó Emese

Római kori falfestmények Brigetióból.

Komárom, 2010

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 3.)

1500 Ft

Borhy László – Számadó Emese

Gemmák, gemmás gyűrűk és ékszerek Brigetióban.

Komárom, 2003

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 4.)

Elfogyott

Borhy László

Vezető Komárom római kori kőfaragványaihoz.

Komárom, 2006.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 5.)

2000 Ft

Dobosi Linda

Városi​lakóházépítészet Brigetióban.

Komárom, 2014

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 6.)

1500 Ft

Borhy László - Bartus Dávid – 

Számadó Emese

Philippus​Arabs császár brigetiói törvénytáblája. Komárom, 2015

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 7.)

Elfogyott

Bartus Dávid

Bronzistenek. Római kori figurális bronzszobrok. Komárom, 2015.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 8.)

2000 Ft

Borhy László

Római kori díszpáncélok Brigetióból és környékéről. Komárom,  2016.

(Acta Archaeologica Brigetionensia Ser I. Vol. 9.)

1500 Ft

Kecskés László

Napló, 1963. IV. 9-1965. XI. 7.

Komárom, 2005

 

500 Ft

Rafael Viktor Győző

 

A feltámadó arab világban Ráfael Viktor útinaplója. Komárom, 2010.

 

 

500 Ft

Alapy Gáspár

Polgármesteri jelentés Komárom thj. szab. kir. város állapotáról az 1939. július hó 15-től 1944. június hó 20-ig terjedő időre vonatkozólag.

 

500 Ft

Szinnyei József

Komárom 1848-1849-ben.

Komárom, 2000.

2000 Ft